Karakter Dansları
    Dilek Bale Dilek Bale Dilek Bale
1. Sınıftan itibaren ders programları içinde öğretilen karakter adımları öğrencilerin dansçılık yeteneğini geliştirir.Öğrencilerin, müzikle uyumlu bir şekilde, duygularını ifade etmelerini sağlar. Dansın sadece klasik bale adımlarından oluşmadığını, farklı dans stillerinin farklı yorumlar gerektirdiğini öğrenirler.
Çeşitli aksesuarlarla dans etmeyi, vücudun bir ahenk içinde eller, kollar ve baş ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilmesi gerektiğini öğrenirler.  
 
    Dilek Bale Dilek Bale Dilek Bale

Öğrenciler, karakter derslerinde, Polka, Tarantella, İspanyol, Macar, Rus ve baleye uyarlanmış Türk folklorik danslarını öğrenirler. Karakter dansları , öğrencilerin ifade kullanarak dans etmelerini sağlar.Bu danslarda teknikle beraber pandomim de önemlidir.